top of page

2016年第六屆體育盃活動開幕典禮

高雄市體育處處長黃昱致詞 

主席立委林岱樺致詞 

活動開幕典禮介紹與會貴賓 

謝坤庭總幹事致詞

高應大沈茂松教授致詞 

全國錦標賽象棋國手趙奕帆致詞 

全國錦標賽開幕典禮掛帥禮 

2016第七屆高雄市市長盃全國象棋錦標賽開幕典禮主席林岱樺立委致詞

​108年2月4日第五屆四國五形象棋全國錦標賽

第五屆體育盃全國象棋錦標賽(親子活動)          第五屆體育盃全國象棋錦標賽(剪輯)

10953239_850830694981119_3366142767449433482_n.jpg
press to zoom
10947170_850830448314477_4903355122482316463_n.jpg
press to zoom
10945697_850830768314445_1468093573353725942_n.jpg
press to zoom
10926280_850827028314819_305138113484531879_o.jpg
press to zoom
10923480_850835354980653_8636246941340902559_n.jpg
press to zoom
10922516_850830131647842_8612608799988080057_n.jpg
press to zoom
10904452_850829318314590_1243169570064423108_o.jpg
press to zoom
10857311_850828371648018_3281042148617534019_o.jpg
press to zoom
10689988_850830824981106_7795103766445592219_n.jpg
press to zoom
1/2
10953963_850813114982877_806587764212397316_o.jpg
10953963_850813114982877_806587764212397316_o.jpg

press to zoom
10955206_850807951650060_9129369106363247797_o.jpg
10955206_850807951650060_9129369106363247797_o.jpg

press to zoom
84467.jpg
84467.jpg

press to zoom
10953963_850813114982877_806587764212397316_o.jpg
10953963_850813114982877_806587764212397316_o.jpg

press to zoom
1/156
bottom of page