top of page

宜蘭象棋協會

理事長:江天福

​總幹事:吳清河0953080732

會址:宜蘭市泰山路397巷7號

2019宜蘭市長盃_191102_0055
2019宜蘭市長盃1
2019宜蘭市長盃_191102_0058
2019宜蘭市長盃2
2019宜蘭市長盃_191102_0045
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0016
宜蘭象棋協會段位表_191102_0003
宜蘭象棋協會段位表_191102_0003
宜蘭象棋協會段位表_191102_0001
宜蘭象棋協會段位表_191102_0002
會內賽成績表_191102_0002
會內賽成績表_191102_0001
宜蘭汐止交流賽3
宜蘭汐止交流賽2
宜蘭汐止交流賽1
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0020
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0023
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0022
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0021
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0019
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0018
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0017
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0015
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0014
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0013
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0011
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0010
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0009
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0008
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0007
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0006
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0005
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0003
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0004
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0002
20190707宜蘭松山汐止交流賽_191102_0001
20150818_191102_0001
2019宜蘭市長盃1
2019宜蘭市長盃_191102_0059
2019宜蘭市長盃_191102_0057
2019宜蘭市長盃_191102_0056
2019宜蘭市長盃_191102_0054
2019宜蘭市長盃_191102_0053
2019宜蘭市長盃_191102_0052
2019宜蘭市長盃_191102_0051
2019宜蘭市長盃_191102_0050
2019宜蘭市長盃_191102_0049
2019宜蘭市長盃_191102_0048
2019宜蘭市長盃_191102_0047
2019宜蘭市長盃_191102_0046
2019宜蘭市長盃_191102_0044
2019宜蘭市長盃_191102_0043
2019宜蘭市長盃_191102_0042
2019宜蘭市長盃_191102_0041
2019宜蘭市長盃_191102_0040
2019宜蘭市長盃_191102_0038
2019宜蘭市長盃_191102_0039
2019宜蘭市長盃_191102_0037
2019宜蘭市長盃_191102_0036
2019宜蘭市長盃_191102_0035
2019宜蘭市長盃_191102_0034
2019宜蘭市長盃_191102_0033
2019宜蘭市長盃_191102_0032
2019宜蘭市長盃_191102_0031
2019宜蘭市長盃_191102_0030
2019宜蘭市長盃_191102_0029
2019宜蘭市長盃_191102_0028
2019宜蘭市長盃_191102_0027
2019宜蘭市長盃_191102_0026
2019宜蘭市長盃_191102_0025
2019宜蘭市長盃_191102_0024
2019宜蘭市長盃_191102_0023
2019宜蘭市長盃_191102_0022
2019宜蘭市長盃_191102_0021
2019宜蘭市長盃_191102_0020
2019宜蘭市長盃_191102_0019
2019宜蘭市長盃_191102_0018
2019宜蘭市長盃_191102_0017
2019宜蘭市長盃_191102_0016
2019宜蘭市長盃_191102_0015
2019宜蘭市長盃_191102_0014
2019宜蘭市長盃_191102_0012
2019宜蘭市長盃_191102_0011
2019宜蘭市長盃_191102_0010
2019宜蘭市長盃_191102_0008
2019宜蘭市長盃_191102_0007
2019宜蘭市長盃_191102_0005
2019宜蘭市長盃_191102_0002
2019宜蘭市長盃_191102_0001
2018市長盃_191102_0024
2018市長盃_191102_0023
2018市長盃_191102_0022
2018市長盃_191102_0019
2018市長盃_191102_0018
2018市長盃_191102_0017
2018市長盃_191102_0016
2018市長盃_191102_0015
2018市長盃_191102_0014
2018市長盃_191102_0013
2018市長盃_191102_0011
2018市長盃_191102_0012
2018市長盃_191102_0010
2018市長盃_191102_0009
2018市長盃_191102_0008
2018市長盃_191102_0007
2018市長盃_191102_0006
2018市長盃_191102_0005
2018市長盃_191102_0004
2018市長盃_191102_0003
2018市長盃_191102_0002
2018市長盃_191102_0001
2015宜蘭市市長盃19
2015宜蘭市市長盃18
2015宜蘭市市長盃17
2015宜蘭市市長盃16
2015宜蘭市市長盃15
2015宜蘭市市長盃14
2015宜蘭市市長盃13
2015宜蘭市市長盃12
2015宜蘭市市長盃11
2015宜蘭市市長盃10
2015宜蘭市市長盃9
2015宜蘭市市長盃8
2015宜蘭市市長盃7
2015宜蘭市市長盃6
2015宜蘭市市長盃5
2015宜蘭市市長盃4
2015宜蘭市市長盃2
會內賽成績表_191102_0003
2015宜蘭市市長盃3
2015宜蘭市市長盃1
2019宜蘭市長盃2
2019宜蘭市長盃1
2019宜蘭市長盃2

【賽事公告】

【宜蘭桃園象棋交流賽】
時間:108年12月
1日(週日)早上10:30點至下午5點左右。

地點:宜蘭

比賽方式:
團隊對抗賽
下5輪,
每輪雙方各派5名選手對弈(選手不重複對到),
勝者得2分,
和者各得1分,
負者得0分。
當輪雙方選手得分加總多者為勝隊,
得大分2分
平手(5:5)二隊
各得大分1分
得分少者為負隊
得大分0分。

5輪比賽下來
大分得分多者為勝隊,反之為負隊。
若大分相同,則比雙方選手加總得分數,多者為勝隊,若還是平分,則比賽算平手,獎勵金各半。
每局用時20分+10秒

獎勵辦法:
勝隊獎金:3000
負隊獎金:2000

bottom of page